YKSITYISYYSPOLITIIKKA

Skandia Elevator on ottanut käyttöön Grain Cloud -sovelluksen, ja Skandia Elevator tekee osaltaan kaikkensa varmistaakseen hyvän henkilötietojen ja yksityisyyden suojan Grain Cloud -sovelluksen käyttäjille. Tämä koskee asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön sekä muiden yrityksen IT järjestelmään mahdollisesti rekisteröityjen henkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tämä koskee sekä asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön henkilötietojen että muiden yrityksen IT-järjestelmään rekisteröityvien henkilöiden tietojen käsittelyä.

Skandia Elevator on tietosuojavastaava koskien yrityksessä kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja.

Skandia Elevator tallentaa vain ne henkilötiedot, joita tarvitaan Skandia Elevatorin ja yrityksen asiakkaiden, toimittajien tai muiden yrityksen IT-järjestelmään rekisteröityjen henkilöiden välisen sopimuksen täytäntöön panoon. Me tallennamme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja tarvitaan sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Tiedot voidaan tallentaa myös soveltuvan lainsäädännön edellyttämän ajan. Meillä Skandia Elevatorissa on toimivat käytännöt, jotka varmistavat, että me emme tallenna henkilötietoja tarpeettomasti ja että me minimoimme tallennusajan mahdollisuuksien mukaan.

 

OIKAISU JA TARKASTUS

Skandia Elevator pyrkii varmistamaan, että kaikki käsittelemämme tiedot ovat oikein. Jos haluat tarkastaa henkilötietojesi käsittelyn, sinulla on oikeus pyytää saada nähdä tietosi rekisteriotteen kautta. Jos saamme sinulta pyynnön, voimme pyytää täydentäviä tietoja varmistaaksemme, että annamme tiedot oikealle henkilölle. Rekisteriotepyynnössä täytyy olla kirjallinen allekirjoituksesi.

Sinulla on myös aina oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua. Voit pyytää tietojesi poistamista siinä laajuudessa kuin soveltuva lainsäädäntö ja tehty sopimus sallivat, ja me teemme luonnollisesti aina parhaamme noudattaaksemme poistoa koskevaa pyyntöäsi. Sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelyämme (jos esim. jotkin keräämistämme tiedoista ovat virheellisiä). Tietyissä tapauksissa Skandia Elevator ei voi toteuttaa poistopyyntöäsi, jos lainsäädäntö edellyttää niiden säilyttämistä.

 

CONTACT US:

Puh: 0512-797 020

Sähköpostiosoite: anette.odqvist@skandiaelevator.com