Vätterlen Gårdar

”Grain Cloud hjälper mig att maximera anläggningens kapacitet. När jag har koll på kör- och torktiderna kan jag planera så att driften blir så bra som möjligt. Appen ger mig en bra översikt när jag vill ha det och går ett larm i systemet får jag notifikationer i mobilen även om jag inte är inne i appen. På så sätt vet jag alltid om något måste åtgärdas så att flödet hela tiden hålls igång”.
Fredrik Bäck, Lantbrukare och torkansvarig, delägare
Vätterlen Gårdar
Odlingsareal spannmål: 700 hektar (kravodling)